LYSETS SKOLE © 2011-2016 • Privacy Policy • Terms of Use

1 ÅRIG HEALER UDDANNELSE RH2018/2019

KRYSTALLER

 CHAKRA

 HEALING

 SKYTSENGLE

GUIDER

SCANNING

 DRØMMETYDNING

MENTALHEALING

AFDØDE

KONTAKT

Der vil være weekender hvor der arbejdes med/heales på "kaniner". Disse weekender tæller med i uddannelsen og tælles derfor med i de samlede uddannelsestimer. Denne uddannelse berettiger dig til at søge medlemskab i Healer-Ringen. Ligeledes giver de 250 timer adgang til at søge R.A.B. godkendelse.


Der ikke plads til flere end max. 6 personer på holdet. Forløbet gennemføres ved min. 2 tilmeldte, da det er vigtigt for mig at kunne følge den enkelte elev meget tæt i deres udvikling og læring.


Når disse 13 weekender er afsluttet, slutter jeg IKKE med at være din Mester! Du kan altid bruge mig fremover.


Det er en af de ting som kendetegner mit arbejde som Reiki Mester Lære, jeg stopper aldrig med at guide dem som jeg uddanner og har indviet.


Eleven er i fokus og der er plads og hjerterum til at man individuelt kan få supervision undervejs i uddannelsen.


UDDANNELSENS OPDELING:

XX. – XX.XX 20XX - 1. weekend

Her introduceres vi for hinanden. Vi gennemgår hele forløbet og taler om hvilke områder der kunne være interessante at komme ind på i uddannelsen, der er nemlig plads til forskellige ønsker. Der snakkes om etik og moral, hvad skal vi være særligt opmærksomme på, når vi healer på klienter. Herefter starter vi med Chakra: energihjulene og farvernes betydning, hvordan bruger vi dem fremover?

XX. – XX.XX.20XX - 2. weekend

Her er det energiarbejde, hvordan mærker jeg energien, hvad "tør" jeg stole på. "Lystavlen" viskes ren og jeg lader det der kommer til mig, gå videre. Forskellige øvelser i intuition og scanning.

XX. – XX.XX.20XX - 3. weekend

Denne weekend bliver der lavet REIKI I indvielse, her skal der bruges energi på at sætte ord på indvielsen og der heales på hinanden. Drømmetydning søndag, da der efter en indvielse kommer mange budskaber igennem i drømmene herefter.

XX. – XX.XX.20XX - 4. weekend

Lørdag bliver der snakket om healing, vi afprøver forskellige håndstillinger og gennemgang af fortolkninger. Forberedelse til søndag hvor der kommer "kaniner" som skal have REIKI healing.

XX. – XX.XX.20XX - 5. weekend

Opfølgning på søndagen med "kaniner". Her skal vi snakke om guider og skytsengle. Vi skal snakke om afdøde kontakt / clairvoyance, da den meget ofte kommer i forbindelse med healinger.

XX. – XX.XX.20XX - 6. weekend

Denne weekend arbejdes der udelukkende med "Kaniner" hvor der evalueres på dagen.

XX. – XX.XX.20XX - 7. weekend

Krystaller, deres energier, hvad kan jeg bruge dem til? Hvordan kan de bruges i en behandling/healing. Vi arbejder med Ametystoplæg og aromaterapi.

XX. – XX.XX.20XX - 8. weekend

Denne weekend bliver der lavet REIKI II indvielse, vi samler op på indvielsen og snakker om hvad vi kan bruge fjernhealing til og hvornår? Her bruger vi også tid til at snakke om scanning og mentalhealing. Vi laver fjernhealing på "kaniner"

XX. – XX.XX.20XX - 9. weekend

Denne weekend bruger vi på hver enkelt kursist. Hvor er jeg? Hvad tager jeg med mig? Hvad vil jeg gerne arbejde mere med? Feedback fra medkursister og tid til fordybelse.

XX. – XX.XX.20XX - 10. weekend

Åben for input og ønsker fra kursisterne. Der arbejdes videre med den enkelte kursist, alenetid med mig hvor jeg healer og fortæller om dine stærke energier og hvordan du kommer videre.

XX. – XX.XX.20XX - 11. weekend

Denne weekend arbejder vi med Shadow Release, som er en anderledes måde at heale på, hvor klienten er den udøvende og hvor behandleren er den som guider og støtter.

XX. – XX.XX.20XX - 12. weekend

Denne weekend arbejdes der udelukkende med "Kaniner" hvor der evalueres på dagen.

XX. – XX.XX.20XX - 13. weekendEKSAMEN Her bliver du evalueret, der aflægges en skriftlig prøve i den teori der er gennemgået og udleveret under uddannelsen. Der skal ligeledes laves en healing på en "kanin". Vi snakker om jeres videre rejse og om hvordan jeg som Mester følger dig fremover.


Der vil være gæstelærer på uddannelsen.


Herudover vil der være hjemmearbejde, samt øve dage og aftener, hvor der arbejdes med "kaniner", disse evalueres i samarbejde med mig.

UDDANNELSE - DATOER

Starter september 2018